Bluuu ช่วยให้คุณจองแม่บ้านคุณภาพดีได้ออนไลน์ในราคาสมเหตุสมผล Bluuu lets you book high quality maids online at a reasonable price

1

1

สถานที่
อุปกรณ์ information
บริการที่ต้องการ

2

2

กรุณาเลือกแม่บ้าน

3

3

กุมภาพันธ์ 2024
อา
พฤ
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รูปแบบของสถานที่ทำงาน
กรุณาเลือกแพ็กเกจที่ต้องการ
จำนวนชั่วโมง
จำนวนครั้ง
กรุณาเลือกวันที่ต้องการจ้างซ้ำบนเมนู หรือกำหนดวันที่ต้องการจองแม่บ้านบนปฏิทินinformation
วันที่ต้องการจ้างซ้ำ
เวลา

4

4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Total

฿0.00


เครดิตมีอายุ 90 วันนับจากการใช้วันแรก