Bluuu ช่วยให้คุณจองแม่บ้านคุณภาพดีได้ออนไลน์ในราคาสมเหตุสมผล Bluuu lets you book high quality maids online at a reasonable price

จองครั้งเดียว

จองครั้งเดียว เริ่มต้นเพียง 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
แนะนำสำหรับผู้ที่ใช้บริการครั้งแรกหรือไม่ต้องการใช้บ่อย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จองครั้งเดียว เริ่มต้นเพียง 2 ชั่วโมงต่อครั้ง แนะนำสำหรับผู้ที่ใช้บริการครั้งแรกหรือไม่ต้องการใช้บ่อย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2 ชั่วโมง

500 บาท

3 ชั่วโมง

750 บาท

4 ชั่วโมง

900 บาท

5 ชั่วโมง

1,125 บาท

6 ชั่วโมง

1,200 บาท

7 ชั่วโมง

1,400 บาท

8 ชั่วโมง

1,600 บาท


จองแบบแพ็กเกจ

จองแบบแพ็กเกจ คือการซื้อเครดิต สำหรับใช้งานแม่บ้านหลายครั้ง ซึ่งมาพร้อมกับส่วนลดมากมาย! แนะนำสำหรับผู้ที่ใช้บริการเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จองแบบแพ็กเกจ คือการซื้อเครดิต สำหรับใช้งานแม่บ้านหลายครั้ง ซึ่งมาพร้อมกับส่วนลดมากมาย! แนะนำสำหรับผู้ที่ใช้บริการเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4 ครั้ง

1,900 บาท

ประหยัด 5%
8 ครั้ง

3,720 บาท

ประหยัด 7%
12 ครั้ง

5,400 บาท

ประหยัด 10%
16 ครั้ง

7,040 บาท

ประหยัด 12%
20 ครั้ง

8,600 บาท

ประหยัด 14%
24 ครั้ง

10,080 บาท

ประหยัด 16%
28 ครั้ง

11,480 บาท

ประหยัด 18%

ขอบเขตการให้บริการ

 • การบริการของเราครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

  • บริการโดยแม่บ้านหนึ่งคน (ไม่ใช่แม่บ้านหลายคน)
  • ค่าเดินทางทั้งหมด (แม่บ้านจะจ่ายเอง)
  • การทำความสะอาดบ้านทั่วไปในทุก ๆ วัน
  • ดูดฝุ่นและถูพื้น
  • ทำความสะอาดห้องสุขา ห้องอาบน้ำและห้องครัว
  • ซักผ้าและรีดผ้า
  • จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ
  • จัดเก็บเตียงนอน
  • ขัดรองเท้า
  • รดน้ำต้นไม้
  • ทำความสะอาดหน้าต่าง
  • ล้างจาน
  • ซื้อของเพื่อการประกอบอาหารเข้าบ้าน
  • ช่วยทำอาหาร
  • ตรวจรับจดหมาย
  • ค่าบริการรวมค่าอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น ผ้าสำหรับทำความสะอาดห้องต่าง ๆ แปรงขนาดเล็ก
  • งานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้าน
 • การบริการของเราไม่ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

  • เครื่องดูดฝุ่นหรือไม้กวาด ไม้ถูพื้นหรือผ้าเช็ดพื้นชนิดเปียก น้ำยา (คิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 49 บาท)
  • ทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือ Big Cleaning (การทำความสะอาดอย่างเข้มข้นหลังจากย้ายออก การปรับปรุงห้อง หรือการไม่ทำความสะอาดเป็นเวลานาน ฯลฯ )
  • เตารีด
  • ทำความสะอาดบริเวณข้างนอกบ้าน
  • การทำความสะอาดบนที่สูงที่จำเป็นต้องใช้เก้าอี้หรือบันไดร่วมด้วย
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์ระบายอากาศในครัว เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน
  • ไม่ครอบคลุมการทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีความสกปรกเกินกว่าเงื่อนไขการให้บริการปกติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 • การยกเลิกการจองและการคืนเงิน

  • สำหรับการจองครั้งเดียว ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการจองและได้รับเงินคืน หากยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมาย แต่จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะถูกหัก 5% ของยอดการจอง เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมระบบการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการจัดการ แต่หากผู้ใช้บริการยกเลิกการจองภายหลัง 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  • สำหรับการจองแบบแพ็กเกจ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการจองและได้รับเงินคืน หากยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายครั้งแรกของการจองแบบแพ็กเกจ แต่จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะถูกหัก 5% ของยอดการจอง เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมระบบการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการจัดการ แต่หากผู้ใช้บริการยกเลิกการจองภายหลัง 24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมายครั้งแรกของการจองแบบแพ็กเกจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการจองแบบแพ็กเกจ

  • อายุการใช้งานเครดิต: เครดิตในการจองแบบแพ็กเกจมีอายุการใช้งาน 90 วัน หลังจากวันที่ใช้บริการแม่บ้านครั้งแรก เครดิตที่ไม่ได้ใช้งานภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกยกเลิกและไม่มีการคืนเงิน
  • การเปลี่ยนแม่บ้าน (โดยผู้ใช้บริการ): หลังจากการจองแบบแพ็กเกจ หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแม่บ้าน สามารถเปลี่ยนได้สูงสุด 3 ครั้ง ต่อการจองหนึ่งแพ็กเกจ โดยต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนถึงวันนัดหมายกับแม่บ้านคนเดิม
  • การเปลี่ยนแม่บ้าน (โดยแม่บ้าน): โดยทั่วไปแม่บ้านของเราจะไม่ปฏิเสธโอกาสในการทำงานที่ผู้ใช้บริการเสนอ แต่กรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เช่น การลาป่วยเป็นเวลานาน การเดินทางกลับภูมิลำเนา ฯลฯ) การเปลี่ยนแม่บ้านครั้งนั้นจะไม่ถูกนับว่าผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแม่บ้าน
  • เครดิตที่ซื้อไว้สำหรับจองแบบแพ็กเกจ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิ์การพักของแม่บ้าน: แม่บ้านมีสิทธิ์หยุดพักได้ 5 นาทีต่อการทำงาน 1 ชั่วโมง
 • ความเป็นส่วนตัวของระบบแช็ต: อาจมีการตรวจสอบข้อความในระบบแช็ต เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพการบริการ